Predaj jazdených vozidiel AutoGigant

Autogigant

   Autobazár AutoGigant ako súčasť UAG plánuje významne expandovať predajmi individuálnym kupujúcim. Súčasné kapacity autobazáru dovoľujú zvýšiť jeho aktuálnu ponuku na ploche nielen z vlastnej flotily skupiny United, ale strategicky aj od iných slovenských lízingových spoločností. AutoGigant má tak ambíciu stať sa celoslovensky známym miestom predaja kvalitných použitých vozidielz operatívneho a finančného lízingu.

www.autogigant.sk


   Used cars dealer AutoGigant, as the part of UAG Group,is planning to expand its business by increasing its sales to individual buyers. The present capacities of car sales can increase its actual offer on vehicles  from not only its own fleet of the group United, but strategically from other Slovak leasing companies. Auto- Gigant is an ambitious firm and would like to become a reputable company known for sales of quality used vehicles from its operative and financial leasing services throughout Slovakia.

www.autogigant.skREAD MORE
READ MORE
SCIENCE & TECHNOLOGY

    UnitedLife 09 (S/S 2016)

Robotic farmers

8. May 2017
READ MORE
READ MORE
READ MORE
HEALTH

    UnitedLife 08 (A/W 2016)

Everything about moles

16. November 2016
READ MORE