UnitedLife 01

Airport Parking

AP

   AP1Airport Parking už aj aktuálne úspešne ponúka možnosť bezpečného parkovania pri letisku v Bratislave s pickup servisom za najlepšiu cenu v meste už od 4 EUR za deň parkovania. Keďže možností dlhodobého parkovania v okolí letiska „zdarma“ neustále klesá, rozhodli sme sa priblížiť dostupnosť štandardu príjazdu na letisko, bežného v ostatných krajinách, aj všetkým slovenským cestujúcim.

   Behom mesiaca júl prejde parkovacia plocha, ktorá sa nachádza 5 minút od letiska, modernizáciou. Pribudnú navigačné značky pre príjazd na parkovaciu plochu, zvýšia sa možnosti platieb a posilní sa spolupráca s väčšinou cestovných kancelárií. Cieľom je, aby mal každý pasažier odlietajúci z letiska v Bratislave možnosť priviezť seba a svoju rodinu na letisko vlastným automobilom a aby aj mal jasnú informáciu o tom kde, ako rýchlo, ako bezpečne a za najlepšiu cenu zaparkovať.

   K realizácii týchto zmien posilnil náš tím United Group nový člen. Je ním Mikuláš Fedor, ktorý bude od 1. júla zastrešovať všetky spomenuté procesy, služby a iniciatívy na pozíci Chief Operations Officer (COO). Jeho predchádzajúce manažérske skúsenosti z oblastí zefektívňovania a nastavovania procesov, interných kontrol a auditu v spoločnostiach KPMG, DELL a Arval určite podporia hladkú a rýchlu transformáciu. Všetkými týmito zmenami sledujeme jeden cieľ – zvýšiť celkovú spokojnosť vodiča, nášho klienta – teda Vás.

AP2

www.letiskoba.sk


   Airport Parking is also currently offering the possibility of safe parking near the airport in Bratislava with the pickup service being the best price in the city, already at 4 EUR a day for parking. Since there is limited, free long-term parking near the airport, we decided to bring the availability of standard pick up and drop off closer to the airport which is usual in other countries, which is now available to Slovak travellers.

   During July the car park, which is 5 minutes distant from the airport, will undergo resurfacing work and modernising. The signs for arrivals to the car park will carry information, there will be more options on how to pay and there will be more cooperation and strengthening of ties with the travel agents at the airport. The aim is that each passenger departing from the airport in Bratislava will have the opportunity to arrive and park at the airport using their own vehicle and will have clear information on where, how long,security information and where the most optimum and appropriate price will be.

   The United Group Team has benefited, whilst implementing these changes, from the addition of a new Team member. Mikuláš Fedor, who has overseen these changes since the 1st of July as Chief Operations Officer (COO). His previous managerial experiences from the field of effectiveness and regulation of processes, internal controls and auditing in companies such as KPMG, DELL and Arval will certainly support a smooth and fast transformation. With all these changes the main aim is to deliver a more positive experience for the driver, our client – you.

www.letiskoba.skREAD MORE
READ MORE
SCIENCE & TECHNOLOGY

    UnitedLife 09 (S/S 2016)

Robotic farmers

8. May 2017
READ MORE
READ MORE
READ MORE
HEALTH

    UnitedLife 08 (A/W 2016)

Everything about moles

16. November 2016
READ MORE