UnitedLife 01

Motor show

BMW4_1

   BMW 4 Coupé

   Aktuálna 4. generácia športového kupé strednej triedy stelesňuje podstatu estetiky a dynamiky v prémiovom segmente. Označenie modelového radu číslom „4“ je takisto symbolom novej éry kupé a vyjadruje nielen autentický dizajn, ale ešte výraznejšie technologické odlíšenie sa od BMW radu 3 Coupé, ktoré sa podarilo dosiahnuť okrem iného množstvom prémiových prvkov, ako sú napríklad doplnkové Full-LED predné svetlá.

   Vozidlo narástlo na dĺžku, predĺžil sa rázvor a klesla línia strechy. Atletická muskulatúra BMW 4 Coupé intenzívnejšie vynikne aj vďaka šírke zväčšenej o 43 mm. Jasným dynamickým stanoviskom je rozchod kolies, ktoré patria k najširším elementom vozidla: vpredu narástol o 45 mm, vzadu dokonca až o 80 mm. Prémiovú atmosféru v interiéri tvoria kombinácie kvalitných materiálov, exkluzívnych farieb a individuálnych variantov výbavy. Okrem základnej verzie, ktorá svojou materiálovou a farebnou koncepciou podporuje klasický charakter vozidla, sú k dispozícii tri ďalšie kombinácie a M Šport balík. Pomocou nich je možné výrazne individualizovať exteriér aj interiér. BMW radu 4 vo variante kupé je ideálnym stelesnením sloganu “radosť z jazdy”.

BMW 4 CoupéBMW4

A topical 4th generation of sport coupé in the middle class externalizes the basis of an aesthetics and dynamics in premium segment. Branding of the model class by number “4” is also the symbol of new era of coupé and it expresses not only an authentic design but also more expressive technological distinguishing from BMW 3 Series Coupé which succeeded to achieve besides others by amount of premium components such as supplemental Full- LED head lights.

   The vehicle has grown in the length, wheelbase has lengthen and the roofline has declined. An athletic musculature of BMW 4 Coupé will stand out more intensive also thanks to width enlarged by 43 mm. Wheel gauge is a clear dynamic standpoint. It belongs to the widest car elements: it has been widened by 45 mm at the front and even by 80 mm at the rear. Premium atmosphere in interior is created by combinations of quality materials, exclusive colours and individual variants of equipment. Besides the basic version, which supports by its material and colour concept the classical car character, there are three other combinations and M Sport package at disposal. With help of them it is possible to markedly adjust an exterior and interior as well. BMW 4 Series in the coupé version is an ideal externalization of the watchword “driving pleasure”.

Autor: Erik Stríž


Opel ukázal novú Insigniu

OPEL1_1Čo je dobré, to netreba meniť. Tohto hesla sa zrejme držali dizajnéri automobilky Opel, pretože model Insignia neprešiel modernizáciou ani po štandardných 2 rokoch. Napriek tomu, že pôvodná Insignia skutočne nemá žiadne vzhľadové nedostatky, Opel ukázal jej vynovenú tvár. Dizajn karosérie sa menil iba jemne a zachoval si všetko pozitívne z pôvodcu, výraznejšie zmeny nastali až v interiéri. V novej Insignii nájdeme 8-palcový dotykový displej, prepracovaný panel ovládania klimatizácie, inovatívny touchpad na stredovom tuneli a funkcie hlasového ovládania. Základnou motorizáciou je po novom 1,6 SIDI Turbo s výkonom 125 kW, v ponuke bude aj 2,0 SIDI Turbo s výkonom až 184 kW a popri naftových aj jeden LPG variant.

Opel showed the new InsigniaOPEL1_2

   What is good is not necessary to change. Designers of carmaker Opel probably kept this slogan because model Insignia did not undergo a modernizing even after standard 2 years. In spite of that the original Insignia really does not have any look imperfections, Opel showed its renewed face. Design of the car body has changed only gently and it has kept all positive from its originator, more markedly changes are in interior. In new Insignia we will find 8-inch touchscreen, revised air-conditioning control panel, innovative touchpad in the centre console and functions of the voice control. The basic motorization is newly 1,6 SIDI Turbo with the performance of 125 kW, on offer will be also 2,0 SIDI Turbo with the performance of 184 kW and besides oil one LPG variant too.

Autor: Erik StrížREAD MORE
READ MORE
SCIENCE & TECHNOLOGY

    UnitedLife 09 (S/S 2016)

Robotic farmers

8. May 2017
READ MORE
READ MORE
READ MORE
HEALTH

    UnitedLife 08 (A/W 2016)

Everything about moles

16. November 2016
READ MORE